ماه: می 2018

زود انزالی

زود انزالی زود انزالی و یا نزال زودرس یکی از مسئله هایی می باشد  که هم برای مرد و هم برای زن می تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد و همچنین زوجین را در رابطه با مسئله احساس لذت جنسی با مشکل همراه کند . زود انزالی هنگامی که مرد پیش از انکه ارضا شود […]

ادامه مطلب