روز: ژوئن 25, 2018

بیماری مزمن کلیه

بیماری مزمن کلیه بیماری مزمن کلیه ( قبلا به عنوان نارسایی مزمن کلیه یا از کار افتادن مزمن کلیه شناخته می شد) به علت از دست دادن تدریجی عملکرد کلیه یا شروع ناگهانی بیماری سریعا پیشرونده کلیه ایجاد می شود . این بیماری کمتر از میزان واقعی تشخیص و درمان می شود و به تدریج […]

ادامه مطلب