روز: جولای 5, 2018

عفونت مجاری ادراری

عفونت مجاری ادراری عفونت مجاری ادراری عفونتی است که در دستگاه ادراری اتفاق می افتد. دستگاه ادراری شامل دو کلیه، لوله های ادراری، مثاله و اورتریت می باشد. میکروب ها می توانند هر کدام از این اعضا را مورد حمله قرار دهند، اما عضو تناسلی ، مثانه و اورتریت بیشترین اعضایی هستند که در معرض […]

ادامه مطلب