روز: آگوست 17, 2018

آزمایش ادرار

آزمایش ادرار یکی از روش های شایع برای تشخیص حاملگی، انجام آزمایش ادرار است . به دلیل آنکه هورمون مترشحه از پلاسنتا در درون ادرار مشخص می شود و با مخلوط شدن ،چنان ترشحی با ادرار ،تشخیص هورمون کار ساده ای است ،لذا مناسب ترین و راحت ترین شیوه تشخیص بارداریح نمونه گیری ادرار است . این […]

ادامه مطلب