ماه: نوامبر 2018

عفونت کلیه

آیا می دانستید این بیماری به فصل سرما ارتباطی ندارد؟ بر خلاف باور عامه مردم که بیماری های کلیوی در فصل سرما افزایش پیدا میکند ولی ارتباط زیادی بین بیماری کلیوی و فصل سرما وجود ندارد آن چیزی که وجود دارد این است که اغلب بیماری های کلیه و مجاری ادرار با سرما تشدید پیدا […]

ادامه مطلب