روز: دسامبر 1, 2018

سنگ کلیه در کودکان

آیا امکان تشکیل سنگ کلیه در کودکان وجود دارد؟ ممکن است تصور کنید سنگ کلیه در اطفال ایجاد نمی شود ولی اینطور نیست و سنگ کلیه در اطفال هم به دلایلی از جمله دلایل ژنتیکی قابل تشکیل است. البته تشکیل سنگه کلیه در اطفال و در سنین پایین شیوع کمتری نسبت به افراد بزرگسال دارد. سنگ-کلیه-در-کودکان خانواده ها اغلب […]

ادامه مطلب