روز: فوریه 23, 2019

تومورهای بیضه

آیا می دانید تقریباً ۶درصد تومورهای بیضه شامل تومورهای داربست غده ای هستند در این مقاله می خواهیم در مورد سلول سایر بدخیمی های اولیه بیضه و سرطان بیضه به صورت کامل صحبت کنیم . تومورهای غیر سلول زایگر بیضه ( تومورهای داربست بیضه شامل ۶ درصد تومورهای بیضه غده ای هستند. تومورهای سلول بینابینی شامل ۳-۱ درصد کل تومورهای بیضه […]

ادامه مطلب