دسته: مقالات

تومورهای بیضه

آیا می دانید تقریباً ۶درصد تومورهای بیضه شامل تومورهای داربست غده ای هستند در این مقاله می خواهیم در مورد سلول سایر بدخیمی های اولیه بیضه و سرطان بیضه به صورت کامل صحبت کنیم . تومورهای غیر سلول زایگر بیضه ( تومورهای داربست بیضه شامل ۶ درصد تومورهای بیضه غده ای هستند. تومورهای سلول بینابینی شامل ۳-۱ درصد کل تومورهای بیضه […]

ادامه مطلب