برچسب: درمان تومورهای بیضه

تومورهای بیضه

آیا می دانید تقریباً ۶درصد تومورهای بیضه شامل تومورهای داربست غده ای هستند در این مقاله می خواهیم در مورد سلول سایر بدخیمی های اولیه بیضه و سرطان بیضه به صورت کامل صحبت کنیم . تومورهای غیر سلول زایگر بیضه ( تومورهای داربست بیضه شامل ۶ درصد تومورهای بیضه غده ای هستند. تومورهای سلول بینابینی شامل ۳-۱ درصد کل تومورهای بیضه […]

ادامه مطلب