برچسب: سنگ مثانه

درمان سنگ مثانه

درمان سنگ مثانه سنگ مثانه می تواند در مردان دچار تنگی خروجی مثانه رخ دهد.کودکانی که در کشورهایی که هنوز گسترش نیافته زندگی می کنند نیز در معرض خط هستند و بهتر است بدانید که سنگ های اوریک اسیدی در اروپا شیوع بیشتری دارد و عمدتاً در جنس مذکر ایجاد می شود . آیا سنگ مثانه […]

ادامه مطلب